Overeenkomst tot tweede wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap, anderzijds, ondertekend te Cotonou 23 juni 2000,

Korte inhoud: Algemeen kan men stellen dat de Tweede Wijziging de samenhang in het EU-ontwikkelingsbeleid, alsook de rol van niet-statelijke actoren probeert te verbeteren. De samenwerking en de politieke dialoog wordt verbeterd om de millenniumdoelstellingen, de klimaatverandering, voedselzekerheid, fragiele staten, hiv/aids, georganiseerde misdaad en hulp voor handel aan te pakken. De wijziging weerspiegelt tevens het toenemende belang van regionale integratie en maakt van de Afrikaanse Unie een partner van de overeenkomst.

Ondertekening: 22/06/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 01/07/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 26/07/2011

Publicatie tekst in Staatsblad: 26/02/2014

Inwerkingtreding: 01/04/2017

pdf bestand884_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (2.12 MB)

pdf bestand884_Ondertekende akte in het Engels.pdf (2.11 MB)

pdf bestand884_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (239 kB)

pdf bestand884_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (446 kB)

pdf bestand884_Advies van de Raad van State.pdf (309 kB)

pdf bestand884_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (164 kB)

pdf bestand884_Decreet.pdf (47 kB)