Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en SHAPE inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België

Korte inhoud: De overeenkomst regelt de wijzigingen en aanvullingen die worden aangebracht in de overeenkomst ondertekend op 12 mei 1967. Deze overeenkomst kent geen nieuwe voorrechten en immuniteiten toe, maar breidt deze wel uit tot een nieuwe categorie van personeel van samenwerkingsplatforms van de NAVO, geaffecteerd bij een verbindingscel bij SHAPE. De overeenkomst bevat tevens bepalingen in verband met de sociale zekerheid.

Ondertekening: 10/09/2013

Bekrachtiging en afkondiging: 16/01/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/02/2015

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/09/2020

Inwerkingtreding: 09/07/2020

pdf bestand1069_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (352 kB)

pdf bestand1069_Ondertekende akte in het Frans.pdf (325 kB)

pdf bestand1069_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (345 kB)

pdf bestand1069_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (121 kB)

pdf bestand1069_Advies van de Raad van State.pdf (131 kB)

pdf bestand1069_Decreet.pdf (56 kB)