Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

Korte inhoudDe overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst is in hoofdzaak gericht op meer doeltreffendheid, het afbakenen van nieuwe noden op het vlak van politiek en veiligheid en het vernieuwen van de instrumenten voor financiële samenwerking.

Ondertekening: 25/06/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 19/10/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 31/10/2007

Publicatie tekst in Staatsblad: 30/04/2008

Internationale ratificatie: 30/11/2007

Inwerkingtreding: 01/07/2008

pdf bestand677_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (649 kB)

pdf bestand677_Agreement in English.pdf (642 kB)

pdf bestand677_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (395 kB)

pdf bestand677_Advies van de SERV.pdf (218 kB)

pdf bestand677_Advies van de Raad van State.pdf (359 kB)

pdf bestand677_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (121 kB)

pdf bestand677_Decreet.pdf (82 kB)