Overeenkomst tot wijziging van de vierde ACS-EG-overeenkomst van Lomé, en protocol ingevolge de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de EU

Korte inhoud: Deze herziening werd door beide Partijen wenselijk geacht, zowel om in te spelen op de ingrijpende veranderingen op geopolitiek en economisch vlak, als om de verschillende samenwerkingsinstrumenten te verfijnen en doeltreffender te maken. Bij de herzieningsconventie is een Protocol gevoegd betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

Ondertekening: 04/11/1995

Bekrachtiging en afkondiging: 17/03/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/04/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 07/01/1999

Internationale ratificatie: 02/04/1998

Inwerkingtreding: 01/06/1998

pdf bestand316_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.38 MB)

pdf bestand316_Ondertekende akte in het Frans.pdf (6.76 MB)

pdf bestand316_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (226 kB)

pdf bestand316_Advies van de Raad van State.pdf (39 kB)

pdf bestand316_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (128 kB)

pdf bestand316_Decreet.pdf (83 kB)