Overeenkomst tussen België, vertegenwoordigd door zijn regering, en Israël, vertegenwoordigd door zijn regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending of een consulaire post

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door echtgenoten of andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Israëlische diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en, op grond van wederkerigheid, van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Israël te vergemakkelijken.

Ondertekening: 11/11/2013

Bekrachtiging en afkondiging: 22/01/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 12/02/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/05/2017

Inwerkingtreding: 01/06/2017

pdf bestand1111_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (258 kB)

pdf bestand1111_Ondertekende akte in het Frans.pdf (567 kB)

pdf bestand1111_Ondertekende akte in het Engels.pdf (236 kB)

pdf bestand1111_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (200 kB)

pdf bestand1111_Advies van de Raad van State.pdf (135 kB)

pdf bestand1111_Decreet.pdf (56 kB)