Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 23/04/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 20/04/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/05/2007

pdf bestand210_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (191 kB)

pdf bestand210_Agreement in English.pdf (111 kB)

pdf bestand210_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (390 kB)

pdf bestand210_Advies van de Raad van State.pdf (38 kB)

pdf bestand210_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (272 kB)

pdf bestand210_Decreet.pdf (69 kB)