Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Bolivië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 25/04/1990

Bekrachtiging en afkondiging: 06/12/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 31/12/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 06/02/1997

Internationale ratificatie: 10/12/2003

Inwerkingtreding: 10/01/2004

pdf bestand59_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (244 kB)

pdf bestand59_Ondertekende akte in het Frans.pdf (147 kB)

pdf bestand59_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (314 kB)

pdf bestand59_Advies van de SERV.pdf (31 kB)

pdf bestand59_Advies van de Raad van State.pdf (44 kB)

pdf bestand59_Decreet.pdf (168 kB)