Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Cuba, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 19/05/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 17/05/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/07/2002

pdf bestand240_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (253 kB)

pdf bestand240_Agreement in English.pdf (137 kB)

pdf bestand240_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (1.12 MB)

pdf bestand240_Advies van de SERV.pdf (37 kB)

pdf bestand240_Advies van de Raad van State.pdf (51 kB)

pdf bestand240_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (279 kB)

pdf bestand240_Decreet.pdf (77 kB)