Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 03/02/2000

Bekrachtiging en afkondiging: 18/07/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/08/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/01/2004

Internationale ratificatie: 31/12/2003

Inwerkingtreding: 31/12/2003

pdf bestand344_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (346 kB)

pdf bestand344_Agreement in English.pdf (201 kB)

pdf bestand344_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (291 kB)

pdf bestand344_Advies van de SERV.pdf (50 kB)

pdf bestand344_Advies van de Raad van State.pdf (47 kB)

pdf bestand344_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (255 kB)

pdf bestand344_Decreet.pdf (109 kB)