Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 18/05/2001

Bekrachtiging en afkondiging: 04/04/2003

Publicatie decreet in Staatblad: 20/08/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/07/2004

Internationale ratificatie: 30/07/2007

Inwerkingtreding: 30/08/2007

pdf bestand445_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (224 kB)

pdf bestand445_Ondertekende akte in het Frans.pdf (215 kB)

pdf bestand445_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (260 kB)

pdf bestand445_Advies van de SERV.pdf (23 kB)

pdf bestand445_Advies van de Raad van State.pdf (42 kB)

pdf bestand445_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (252 kB)

pdf bestand445_Decreet.pdf (65 kB)