Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 26/04/2002

Bekrachtiging en afkondiging: 07/05/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 13/02/2004

pdf bestand524_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (261 kB)

pdf bestand524_Agreement in English.pdf (201 kB)

pdf bestand524_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (265 kB)

pdf bestand524_Advies van de SERV.pdf (35 kB)

pdf bestand524_Advies van de Raad van State.pdf (50 kB)

pdf bestand524_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (245 kB)

pdf bestand524_Decreet.pdf (60 kB)