Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 24/01/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 19/12/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/02/1999

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/10/1999

Internationale ratificatie: 23/08/1999

Inwerkingtreding: 23/09/1999

pdf bestand50_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (100 kB)

pdf bestand50_Ondertekende akte in het Frans.pdf (55 kB)

pdf bestand50_Memorie van toelichting.pdf (201 kB)

pdf bestand50_Advies van de Raad van State.pdf (19 kB)

pdf bestand50_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (105 kB)

pdf bestand50_Decreet.pdf (189 kB)

pdf bestand50_Bericht van inwerkingtreding.pdf (27 kB)