Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 31/10/2001

Bekrachtiging en afkondiging: 04/04/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/05/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/12/2003

Internationale ratificatie: 28/11/2003

Inwerkingtreding: 28/12/2003

pdf bestand511_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (230 kB)

pdf bestand511_Agreement in English.pdf (183 kB)

pdf bestand511_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (270 kB)

pdf bestand511_Advies van de SERV.pdf (24 kB)

pdf bestand511_Advies van de Raad van State.pdf (46 kB)

pdf bestand511_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (241 kB)

pdf bestand511_Decreet.pdf (68 kB)