Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mongolië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 03/03/1992

Bekrachtiging en afkondiging: 05/04/1995

Publicatie tekst in Staatsblad: 05/07/2000

Internationale ratificatie: 15/03/2000

Inwerkingtreding: 15/04/2000

pdf bestand384_Akte in het Nederlands en het Frans.pdf (127 kB)

pdf bestand384_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (112 kB)

pdf bestand384_Advies van de Raad van State.pdf (37 kB)

pdf bestand384_Verslag commissie Vlaamse Raad.pdf (58 kB)

pdf bestand384_Decreet.pdf (19 kB)