Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Rwandese Republiek aangaande de wederzijdse aanmoediging en bescherming van investeringen.

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 02/11/1983

Publicatie tekst in Staatsblad: 02/08/1985

Internationale ratificatie: 10/06/1985

Inwerkingtreding: 01/08/1985

pdf bestand281_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (108 kB)

pdf bestand281_Ondertekende akte in het Frans.pdf (99 kB)