Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-Arabië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 22/04/2001

Bekrachtiging en afkondiging: 18/07/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/08/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 28/05/2004

Internationale ratificatie: 12/05/2004

Inwerkingtreding: 11/06/2004

pdf bestand440_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (422 kB)

pdf bestand440_Agreement in English.pdf (574 kB)

pdf bestand440_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (291 kB)

pdf bestand440_Advies van de SERV.pdf (50 kB)

pdf bestand440_Advies van de Raad van State.pdf (47 kB)

pdf bestand440_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (255 kB)

pdf bestand440_Decreet.pdf (109 kB)