Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 26/10/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 08/06/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 24/07/2007

pdf bestand712_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (276 kB)

pdf bestand712_Agreement in English.pdf (163 kB)

pdf bestand712_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (324 kB)

pdf bestand712_Advies van de SERV.pdf (129 kB)

pdf bestand712_Advies van de Raad van State.pdf (315 kB)

pdf bestand712_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (167 kB)

pdf bestand712_Decreet.pdf (67 kB)