Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 14/01/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 07/12/2001

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/01/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 17/11/2003

Internationale ratificatie: 19/11/2003

Inwerkingtreding: 19/12/2003

pdf bestand62_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (988 kB)

pdf bestand62_Agreement in English.pdf (634 kB)

pdf bestand62_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (71 kB)

pdf bestand62_Advies van de Raad van State.pdf (89 kB)

pdf bestand62_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (248 kB)

pdf bestand62_Decreet.pdf (78 kB)