Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Oeganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 01/02/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 01/09/2006

pdf bestand633_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (652 kB)

pdf bestand633_Agreement in English.pdf (593 kB)

pdf bestand633_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (295 kB)

pdf bestand633_Advies van de SERV.pdf (55 kB)

pdf bestand633_Advies van de Raad van State.pdf (53 kB)

pdf bestand633_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (237 kB)

pdf bestand633_Decreet.pdf (27 kB)