Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Panama, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 26/03/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 06/05/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/06/2011

pdf bestand834_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (920 kB)

pdf bestand834_Agreement in English.pdf (919 kB)

pdf bestand834_Mededeling aan de Vlaamse Regering i.v.m. amendering ontwerptekst.pdf (502 kB)

pdf bestand834_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (2.43 MB)

pdf bestand834_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (196 kB)

pdf bestand834_Advies van de Raad van State.pdf (213 kB)

pdf bestand834_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (283 kB)

pdf bestand834_Decreet.pdf (69 kB)