Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 16/04/2007

Bekrachtiging en afkondiging: 20/06/2008

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/08/2008

pdf bestand754_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (987 kB)

pdf bestand754_Agreement in English.pdf (909 kB)

pdf bestand754_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (347 kB)

pdf bestand754_Advies van de SERV.pdf (183 kB)

pdf bestand754_Advies van de Raad van State.pdf (108 kB)

pdf bestand754_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (142 kB)

pdf bestand754_Decreet.pdf (71 kB)