Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 10/02/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 06/05/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 10/06/2011

pdf bestand824_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.11 MB)

pdf bestand824_Agreement in English.pdf (1001 kB)

pdf bestand824_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (2.82 MB)

pdf bestand824_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (196 kB)

pdf bestand824_Advies van de Raad van State.pdf (214 kB)

pdf bestand824_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (443 kB)

pdf bestand824_Decreet.pdf (69 kB)