Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 06/06/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 06/05/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 15/06/2011

pdf bestand867_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.18 MB)

pdf bestand867_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.12 MB)

pdf bestand867_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (2.95 MB)

pdf bestand867_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (101 kB)

pdf bestand867_Advies van de Raad van State.pdf (274 kB)

pdf bestand867_Verslag van de Commissie van het Vlaams Parlement.pdf (324 kB)

pdf bestand867_Decreet.pdf (71 kB)