Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Verenigde Arabische Emiraten, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 08/03/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/10/2006

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/11/2007

Internationale ratificatie: 22/10/2007

Inwerkingtreding: 22/11/2007

pdf bestand603_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.09 MB)

pdf bestand603_Agreement in English.pdf (864 kB)

pdf bestand603_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (315 kB)

pdf bestand603_Advies van de SERV.pdf (16 kB)

pdf bestand603_Advies van de Raad van State.pdf (30 kB)

pdf bestand603_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (241 kB)

pdf bestand603_Decreet.pdf (27 kB)