Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van de Vlaamse Gemeenschap inzake cinematografische coproductie

Korte inhoud: Dit verdrag vervangt het oude akkoord van 1962 en moderniseert de modaliteiten van een officiële coproductie. Het nieuwe akkoord moet Frans-Vlaamse coproducties weer aantrekkelijk maken voor beide partijen. Zo wordt de minimale financiële inleg voor de minoritaire partner teruggebracht naar 10% en kan er technisch en artistiek personeel uit heel Europa geworven worden.

Ondertekening: 23/05/2019

Bekrachtiging en afkondiging: 03/07/2020

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/07/2020

Publicatie tekst in Staatsblad: 17/02/2021

Inwerkingtreding: 03/01/2021

pdf bestand1227_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (234 kB)

pdf bestand1227_Ondertekende akte in het Frans.pdf (198 kB)

pdf bestand1227_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (186 kB)

pdf bestand1227_Advies Raad van State.pdf (130 kB)

pdf bestand1227_Decreet.pdf (80 kB)