Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het luchtvervoer

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 27/02/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 09/02/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/02/2018

pdf bestand1180_Akkoord in het Nederlands.pdf (3.33 MB)

pdf bestand1180_Akkoord in het Frans.pdf (3.06 MB)

pdf bestand1180_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (218 kB)

pdf bestand1180_Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.pdf (69 kB)

pdf bestand1180_Advies van de Raad van State.pdf (162 kB)

pdf bestand1180_Decreet.pdf (80 kB)