Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Togo betreffende het luchtvervoer

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 13/06/2019

Bekrachtiging en afkondiging: 18/06/2021

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/07/2021

pdf bestand1233_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.09 MB)

pdf bestand1233_Nederlandse vertaling.pdf (154 kB)

pdf bestand1233_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (194 kB)

pdf bestand1233_Decreet.pdf (78 kB)