Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 26/02/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 07/06/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 04/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/12/2015

Inwerkingtreding: 24/11/2015

pdf bestand930_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (138 kB)

pdf bestand930_Ondertekende akte in het Engels.pdf (201 kB)

pdf bestand930_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (275 kB)

pdf bestand930_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (412 kB)

pdf bestand930_Advies Raad van State.pdf (469 kB)

pdf bestand930_Decreet.pdf (34 kB)