Overeenkomst tussen EU en IJsland betreffende deelname van IJsland aan gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de EU, lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel het vaststellen van de voorwaarden voor de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto en de effectieve uitvoering ervan mogelijk te maken, met inbegrip van de nakoming door IJsland van de rapportagevoorschriften van de Unie voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.

Ondertekening: 01/04/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 30/10/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 26/11/2015

Publicatie verdragstekst in Staatsblad: 23/12/2015

pdf bestand1118_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (6.13 MB)

pdf bestand1118_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (184 kB)

pdf bestand1118_Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.pdf (48 kB)

pdf bestand1118_Advies van de Raad van State.pdf (46 kB)

pdf bestand1118_Decreet.pdf (1.16 MB)