Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Antigua & Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 07/12/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 07/06/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/11/2017

Inwerkingtreding: 09/11/2017

pdf bestand928_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (148 kB)

pdf bestand928_Ondertekende akte in het Engels.pdf (164 kB)

pdf bestand928_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (271 kB)

pdf bestand928_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (410 kB)

pdf bestand928_Advies van de SERV.pdf (31 kB)

pdf bestand928_Advies Raad van State.pdf (432 kB)

pdf bestand928_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (300 kB)

pdf bestand928_Decreet.pdf (30 kB)