Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 26/07/2007

Bekrachtiging en afkondiging: 09/02/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 28/02/2018

pdf bestand900_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (262 kB)

pdf bestand900_Ondertekende akte in het Engels.pdf (342 kB)

pdf bestand900_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (184 kB)

pdf bestand900_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (1.03 MB)

pdf bestand900_Advies van de Raad van State.pdf (122 kB)

pdf bestand900_Decreet.pdf (96 kB)