Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 04/11/2007

Bekrachtiging en afkondiging: 07/06/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad:23/12/2015

Inwerkingtreding: 11/12/2014    

pdf bestand892_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (2.22 MB)

pdf bestand892_Agreement in English.pdf (1.99 MB)

pdf bestand892_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (323 kB)

pdf bestand892_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (309 kB)

pdf bestand892_Advies van de Raad van State.pdf (505 kB)

pdf bestand892_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (96 kB)

pdf bestand892_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (300 kB)

pdf bestand892_Decreet.pdf (41 kB)