Panama

Panama is één van de zes landen in Latijns-Amerika die haar onafhankelijkheid  aan Simón Bolivar te danken heeft.

Panama  is internationaal bekend van het gelijknamige kanaal. Dat kanaal maakt de doorsteek mogelijk tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan en leverde voor het wereldvrachtvervoer een enorme tijdswinst op. De aanleg van het kanaal begon in 1881 maar lde werken werden in 1889 stilgelegd na jaren van foutief management. Panama was toen nog een provincie van Groot-Colombia. Pas in 1904 werden de werken hervat, met Amerikaans kapitaal. Dit nadat Panama via een door de Verenigde staten gesteunde legeropstand zich afgescheiden had en vervolgens onafhankelijk werd verklaard. 

Tot op de dag van vandaag is het Panama-kanaal cruciaal voor de Panamese economie. Het kanaal wordt voortdurend gemoderniseerd en daar dragen Vlaamse bedrijven actief aan bij. Zowel bij het uitbaggeren, als bij het ontwerpen  en construeren van de nieuwe sluisdeuren. Ook de Vlaamse havens en logistieke sector zijn er actief en hebben er belangen. 

Ondertussen is de Panamese economie veel diverser geworden. De dienstensector, en vooral de banksector, is enorm uitgebouwd. De luchthaven van Panama-stad is na São Paulo de belangrijkste hub van het continent geworden en talrijke belangrijke multinationals brachten hun hoofdkwartier van Miami naar Panama over. Voor vele zakenmensen is aanwezigheid in Panama een must geworden.