Paraguay

Paraguay is een vreemde eet in de bijt in Latijns–Amerika. Het land heeft geen uitweg naar zee, net zoals Bolivië, en was gedurende vier decennia van de wereld afgesneden onder dictator Stroessner en zijn militairen. Vergeleken met andere landen in de regio heeft het veel minder migranten uit Europa binnen gekregen in de 19de en 20ste eeuw. Paraguay is het enige land in Latijns–Amerika waar een inheemse taal, het Guarani, samen met het Spaans als officiële taal geldt. Als land  heeft het enkele troeven: een jonge bevolking, ongerept natuurschoon (ecotoerisme) en een groot landbouwareaal gecombineerd met een omvangrijke veestapel. Het land heeft sinds de jaren ’90 aansluiting gevonden met de rest van Latijns-Amerika. Dat vertaalde zich tot goede relaties met de buurlanden en het lidmaatschap van de Mercosur. Historisch gezien was Paraguay veel groter in oppervlakte, maar twee opeenvolgende oorlogen in en rond de Chaco-vlakten in de 19de eeuw maakten dat het land een groot gedeelte van haar grondgebied verloor aan Brazilië en Argentinië.

Nieuws