Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

Korte inhoud: De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is een traditioneel algemeen kaderakkoord dat drie traditionele aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 22/04/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 28/04/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/06/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 02/12/1999

Internationale ratificatie: 23/12/1998

Inwerkingtreding: 01/07/1999

pdf bestand138_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (264 kB)

pdf bestand138_Agreement in English.pdf (376 kB)

pdf bestand138_Protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (763 kB)

pdf bestand138_Protocol (accession of the 10 to the EU) in English.pdf (737 kB)

pdf bestand138_Protocol (n.a.v. de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) in het Nederlands.pdf (806 kB)

pdf bestand138_Protocol (Bulgaria and Romania to the EU) in English.pdf (745 kB)

pdf bestand138_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (88 kB)

pdf bestand138_Advies van de Raad van State.pdf (29 kB)

pdf bestand138_Decreet.pdf (200 kB)

pdf bestand138_Ratificatie-akte.pdf (75 kB)