Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds

Korte inhoud: De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is een traditioneel algemeen kaderakkoord dat drie traditionele aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 25/05/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 21/12/2001

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/01/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/05/2003

Internationale ratificatie: 29/04/2003

pdf bestand129_Akte in het Nederlands.pdf (392 kB)

pdf bestand129_Akte in het Frans.pdf (185 kB)

pdf bestand129_Agreement in English.pdf (1.18 MB)

pdf bestand129_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (99 kB)

pdf bestand129_Advies van de Raad van State.pdf (31 kB)

pdf bestand129_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (243 kB)

pdf bestand129_Decreet.pdf (71 kB)