Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds

Korte inhoud: De overeenkomst met Tadzjikistan maakt deel uit van een ruimere strategie die een grotere stabiliteit en veiligheid in Centraal-Azië en op het Europese continent tot doel heeft. De overeenkomst beoogt specifiek de bevordering van nauwe betrekkingen en samenwerking met Tadzjikistan en de ondersteuning van de noodzakelijke politieke en economische hervormingen in de republiek.

Ondertekening: 11/10/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 16/06/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/07/2006

Publicatie tekst in Staatsblad: 27/05/2008

Internationale ratificatie: 21/04/2008

Inwerkingtreding: 01/01/2010

pdf bestand627_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.19 MB)

pdf bestand627_Agreement in English.pdf (1.96 MB)

pdf bestand627_Protocol in het Nederlands om tegemoet te komen aan de toetreding van Bulgarije en Roemenie tot de EU.pdf (863 kB)

pdf bestand627_Protocol in English to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the EU.pdf (859 kB)

pdf bestand627_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (379 kB)

pdf bestand627_Advies van de SERV.pdf (47 kB)

pdf bestand627_Advies van de Raad van State.pdf (44 kB)

pdf bestand627_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (242 kB)

pdf bestand627_Decreet.pdf (75 kB)