Polen

Polen en Vlaanderen hebben sinds 1994, met de ondertekening van een algemeen akkoord (het eerste dat Vlaanderen sloot met een buitenlandse partner), een nauwe samenwerking uitgebouwd.  We spreken over de meest uiteenlopende gebieden zoals cultuur, gezondheidszorg, handel, taal, herinneringseducatie en jeugdbeleid en daarbij zijn tal van actoren betrokken: overheidsdepartementen, onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties, culturele actoren en private partners. Bovendien was Polen één van de eerste en de belangrijkste begunstigde van het Vlaamse Samenwerkingsprogramma Centraal- en Oost-Europa, waarbij Vlaamse en Poolse partners vanuit allerhande disciplines projecten uitvoerden. Hieruit ontstonden tal van structurele banden die nog steeds resulteren in concrete samenwerking. Verscheidene Vlaamse steden en gemeenten zoals Gent en Mechelen onderhouden nauwe contacten in Polen, structureel via actieve stedenbanden of meer ad hoc op onder meer cultureel vlak of rond havensamenwerking.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Warschau is verantwoordelijk voor alle officiële contacten met betrekking tot de Vlaamse bevoegdheden in Polen en de drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Warschau faciliteert investeringen in Vlaanderen en staat Vlaamse exportondernemingen bij.