Portugal

Portugal en Vlaanderen behoorden tussen 1580 en 1640 toe aan de Spaanse kroon. Al in de voorgaande eeuw hadden de Portugezen kolonisten uit Vlaanderen aangetrokken om de Azoren te bevolken - tot in de zeventiende eeuw werd die eilandengroep daarom ook soms wel de "Vlaamse eilanden" genoemd. De Portugese koningen stichtten het eerste intercontinentale wereldrijk, en het Portugees is daardoor nog steeds de zesde taal ter wereld, met meer dan 200 miljoen moedertaalsprekers. Portugal zelf raakte economisch gezien steeds meer achterop, vooral tijdens het extreem conservatieve bewind van Salazar. Sinds 1986 is het lid van de Europese Unie, wat mogelijkheden biedt voor heel wat samenwerking tussen Vlaamse en Portugese instellingen.