Private sector aan boord

De private sector wordt steeds vaker naar voren geschoven als een van de belangrijkste 'nieuwe' actoren voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze wordt gemobiliseerd om zich te engageren als partner in duurzame ontwikkeling, om te investeren in sectoren die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling en om de overgang te maken naar meer duurzame consumptie- en productieprocessen. De sector kan op die manier een drijvende kracht zijn voor productiviteit, inclusieve economische groei en jobcreatie.

Meer en meer komt de aandacht te liggen op ketenbeheer, niet alleen vanuit het oogpunt van afvalbeperking en grondstoffenrecyclage, maar ook met het oog op waardig werk en eerlijke prijzen langsheen de hele productieketen. NGO's, vakbonden en middenveldorganisaties gaan daarom in gesprek met grondstoffenleveranciers, producenten, tussenhandel en eindhandel. 

Maar hoe engageer je de private sector? Waar ligt voor hen de 'win'? Wat zijn de drempels om partnerschappen aan te gaan? Waar botsen de commerciële belangen met de duurzaamheidsbelangen, en welke oplossingen zijn er daarvoor? Welke ervaring kunnen de klassieke actoren in ontwikkelingssamenwerking inbrengen die interessant is voor de private sector en omgekeerd, welke expertise kan de private sector aanleveren?

The Clothing Bank
The Clothing Bank

Organisatie aan het woord: The Clothing Bank, ondersteund door de Industrial Development Corporation (IDC) en Bertha Centre

The Clothing Bank heeft een strategisch partnerschap afgesloten met de belangrijkste kledingketens in Zuid-Afrika. Op het einde van het seizoen doneren deze retailers hun niet verkochte producten aan The Clothing Bank. Deze worden aan een lage prijs gekocht door werkloze vrouwen om hun eigen zaak op te starten.

Aardappelcoöperatieven en aardappelindustrie slaan handen in elkaar

Organisaties aan het woord: Trias en Belgapom 

De aardappelindustrie ondersteunt aardappelboeren in het hoogland van Ecuador en Peru met expertise en door kennisuitwisseling. Door de professionalisering van de aardappelcoöperatieven, kunnen de boeren een sterkere positie in de markt en een hoger inkomen afdwingen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de bewaring, verwerking, kwaliteit en markttoegang.

In samenwerking met: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), VTI Torhout, Rotary Torhout, Boerenbond, Provincie West-Vlaanderen

Farma en WHO tegen moederziekte

Organisatie aan het woordMSD for Mothers 

Ferring Pharmaceuticals ontwikkelde een nieuw warmtebestendig medicijn ter voorkoming van moedersterfte bij bevallingen. MSD for Mothers, de stichting van het farmaceutisch bedrijf Merck, financiert het onderzoek naar de inzetbaarheid van dat medicijn in ontwikkelingslanden. Voor dit onderzoek doet MfM een beroep op HRP, het gespecialiseerde VN-onderzoeksprogramma rond menselijke voortplanting. 

Uitwisselingssessies