Protocol betreffende de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012

Korte inhoud: Het protocol creëert een stabiele en voorspelbare omgeving die de handel en investeringen aan beide zijden zal bevorderen en diversifiëren.

Ondertekening: 11/11/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/07/2017

zip bestand1172_Protocol in het Nederlands.zip (7.61 MB)

pdf bestand1172_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (181 kB)

pdf bestand1172_Advies Raad van State.pdf (138 kB)

pdf bestand1172_Advies van de SERV.PDF (91 kB)

pdf bestand1172_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (259 kB)

pdf bestand1172_Decreet.pdf (53 kB)