Protocol nr. 2 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking

Korte inhoud: Het protocol is gericht op de versterking van de interterritoriale samenwerking tussen de Europese landen. Het is een logisch gevolg van de verklaring die in 1993 op de top van Wenen werd afgelegd.

Ondertekening: 02/03/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 21/12/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/02/2008

Publicatie tekst in Staatsblad: 03/09/2009

Internationale ratificatie: 12/06/2009

Inwerkingtreding: 13/09/2009

pdf bestand598_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (91 kB)

pdf bestand598_Agreement in English.pdf (484 kB)

pdf bestand598_Ondertekende akte in het Frans.pdf (490 kB)

pdf bestand598_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (1.69 MB)

pdf bestand598_Advies van de SERV.pdf (327 kB)

pdf bestand598_Advies van de Raad van State.pdf (165 kB)

pdf bestand598_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (134 kB)

pdf bestand598_Decreet.pdf (80 kB)