Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken

Ondertekening: 01/04/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 09/02/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 28/02/2018

pdf bestand1195_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (137 kB)

pdf bestand1195_Overeenkomst van 2002 in het Nederlands.pdf (409 kB)

pdf bestand1195_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (180 kB)

pdf bestand1195_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (230 kB)

pdf bestand1195_Advies van de Raad van State.pdf (119 kB)

pdf bestand1195_Decreet.pdf (75 kB)