Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 23/11/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 07/06/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/12/2015

Inwerkingtreding: 11/12/2014

pdf bestand907_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (332 kB)

pdf bestand907_Ondertekende akte in het Engels.pdf (286 kB)

pdf bestand907_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (322 kB)

pdf bestand907_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (96 kB)

pdf bestand907_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (309 kB)

pdf bestand907_Advies van de Raad van State.pdf (505 kB)

pdf bestand907_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (300 kB)

pdf bestand907_Decreet.pdf (41 kB)