Protocol tot wijziging van de overeenkomst van 2014 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Korte inhoud: Dubbelbelastingverdragen (DBV) zijn verdragen waarin twee (of meer) staten afspreken hoe zij de heffing van hun belastingen op elkaar afstemmen om te voorkomen dat eenzelfde belastbare materie tweemaal wordt belast. Het protocol zal het bestaande DBV conform maken aan het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO, om belastingontwijking door grondslaguitholling en winstverschuiving tegen te gaan. 

Ondertekening: 08/09/2021

pdf bestand1261_Protocol in het Engels.pdf (256 kB)