Protocol tussen België en Oostenrijk tot wijziging van de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, met inbegrip van ondernemings- en grondbelastingen

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 10/09/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 07/06/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 19/02/2016

Inwerkingtreding: 01/03/2016

pdf bestand920_Ondertekend protocol in het Nederlands.pdf (189 kB)

pdf bestand920_Ondertekend protocol in het Duits.pdf (149 kB)

pdf bestand920_Dubbelbelastingverdrag van 1971 in het Nederlands.pdf (137 kB)

pdf bestand920_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (312 kB)

pdf bestand920_Advies Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (393 kB)

pdf bestand920_Advies Raad van State.pdf (518 kB)

pdf bestand920_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (300 kB)

pdf bestand920_Decreet.pdf (48 kB)