Québec

Québec is één van de tien provincies van de federale staat Canada. De officiële taal is Frans.  Québec is één van de eerste partners waarmee vanuit Vlaanderen bilaterale relaties zijn aangeknoopt. De relaties tussen beide regio’s vonden onder meer hun oorsprong in de parallellen tussen de situatie van Québec binnen Canada en die van Vlaanderen binnen België. Van meet af aan namen taal en cultuur een belangrijke plek in binnen de relaties.

Begin jaren ’80 werd een akkoord inzake wetenschappelijke samenwerking afgesloten en in 1989 de eerste Gemeenschappelijke Overeenkomst. Deze werden respectievelijk vernieuwd in 2013 en 2002. De Gemeenschappelijke overeenkomst kent een concrete invulling door het driejarig programma waar samenwerking wordt geoogd in allerlei domeinen zoals cultuur, binnenlands bestuur, maritiem transport en logistiek, onderwijs , academische uitwisseling, en milieu.

Vanuit economisch oogpunt is Québec ook een belangrijke handelspartner. In september 2016 gaf de Vlaamse regering de goedkeuring voor de ondertekening van het Europees vrijhandels-en investeringsverdrag met Canada, waarin Québec een voortrekkersrol speelde. De belangrijkste economische sectoren in Québec voor Vlaanderen zijn farmaceutische industrie en biotechnologie, lucht- en ruimtevaart, groene technologie, ICT en multimedia. De Vlaames economische vertegenwoordiger in Montréal zorgt voor de economische belangenbehartiging.