Queer Women in Egypte (Q-WEP) – Bedayaa (2021)

Project: Queer Women in Egypt (Q-WEP)

Begunstigde: Bedayaa Organization (geregistreerd in Nederland)  

Bedrag: 33.244 euro 

Duur: 1 jaar 

Bedayaa Organization strijdt voor de rechten rond seksuele geaardheid en genderidentiteit- en expressie door het uitbouwen van netwerken waar leden van de LGBTQI+-gemeenschap kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en waar ze beroep kunnen doen op juridische ondersteuning en gezondheidszorg. 

Dit project beoogt in 2021 een netwerk op te bouwen voor LBQ-vrouwen in Egypte, waar ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en workshops. De organisatoren zullen een online publicatie uitwerken om informatie te verstrekken en om aandacht te vragen voor deze problematiek.