Regering keurt overeenkomsten tussen EU en Oekraïne, Moldavië en Georgië goed

  • 3 april 2015

Op 3 april 2015 keurde de Vlaamse Regering drie ontwerpen van instemmingsdecreet goed met de associatieovereenkomsten tussen Europese Unie en Oekraïne, Moldavië en Georgië. Deze overeenkomsten vormen een centraal element in het Oostelijk Partnerschap van de Europese Unie en brengen met deze landen een diepgaande en uitgebreide vrijhandelszone tot stand.

Het Oostelijk Partnerschap is een ambitieus politiek project dat in 2003 van start is gegaan. In dit partnerschap wil de Europese Unie geleidelijk aan verder gaan dan de traditionele handels- en samenwerkingsbetrekkingen. Op economisch vlak biedt het preferentiële handelsbetrekkingen, een betere toegang tot de interne EU-markt, betere verbindingen met de EU (voor energie, vervoer en telecommunicatie) en de mogelijkheid om deel te nemen aan bepaalde EU-programma's. Ook wordt extra financiële en technische steun geboden. De EU streeft naar een nauwe band met deze landen die verder gaat dan een louter bilaterale samenwerking. Een geleidelijke economische integratie en een verruiming van de politieke samenwerking zijn de voornaamste doelstellingen.

Op 21 mei vindt in Riga een top van het Oostelijk Partnerschap plaats. De goedkeuring van deze ontwerpen van decreet door het Vlaams Parlement moet het mogelijk maken dat ook ons land deze overeenkomsten tijdens de top kan ratificeren.

Meer lezen over het Oostelijk Partnerschap (Eastern Partnership).