Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

Korte inhoud: Deze overeenkomst vormt een belangrijke stap naar meer politieke en economische betrokkenheid van de Europese Unie bij Afghanistan. Door de politieke dialoog te versterken en de samenwerking op een breed scala van terreinen te intensiveren wordt de basis gelegd voor doeltreffendere bilaterale contacten met Afghanistan.

Ondertekening: 18/02/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 17/11/2017

pdf bestand1173_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.03 MB)

pdf bestand1173_Agreement in English.pdf (1.01 MB)

pdf bestand1173_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (203 kB)

pdf bestand1173_Advies van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen.pdf (686 kB)

pdf bestand1173_Advies Raad van State.pdf (136 kB)

pdf bestand1173_Decreet.pdf (50 kB)